Seulas Pinang

Blogger berpendidikan dari SM Izzuddin Shah, Ipoh (1987-1993). Lepasan Universiti al-Azhar Shibin el-Kom, Mesir (1993-1998). Berhasrat berkarya melalui penulisan ringkas, semoga diredhai dan diberkati Allah.

Tuesday, November 3, 2009

Pemikiran Moden

Rasionalisme
• Suatu amalan yang cuba menerangkan unsur-unsur ghaibiyyat di dalam agama kepada bentuk yang dapat diterima atau diselaraskan dengan akal.
• Dalam sejarah Islam, gerakan yang meletakkan akal sebagai kuasa tertinggi dipanggil gerakan aliran muktazilah atau falsafah.
• Aliran ini berusaha memberikan suatu kefahaman Islam yang bersesuaian dengan pemikiran manusia.
• Yang merbahaya adalah apabila mereka membuat generalisasi atau pengumuman tanpa terlebih dahulu mengasaskan kepada prinsip Islam yang tulen iaitu al-Quran dan as-Sunnah dengan cenderung menggunakan akal sebagai asas menilai dan bertindak.

Historisme
• Merupakan suatu teori yang menyatakan bahawa fenomena sosial dan budaya adalah ditentukan oleh perkembangan sejarah.
• Fahaman ini memberikan penekanan bahawa perkembangan sejarah sebagai aspek yang asasi bagi kewujudan manusia dan secara berlebih-lebihan memandang kepada tingkahlaku yang lalu sebagai pedoman.
• Teori ini menggunakan peradaban sejarah untuk membuktikan keunggulan kerajaan di zamannya dan memutuskan kehebatan tamadun mereka.

Utilitarianisme / Hedonisme
• Merupakan sebahagian daripada falsafah moral yang dibangunkan di atas kesedaran batin atau suara hati.
• Ia meletakkan kepuasan dan kehendak individu sebagai asas falsafahnya.
• Aliran ini menyatakan kelakuan adalah benar selagimana dapat melahirkan kegembiraan dan kelakuan dianggap salah bilamana mencetuskan kedukaan.
• Penghujung aliran ini ialah kenikmatan dan keseronokan duniawi adalah perkara utama dan menjadi matlamat hidup sebenar.

Protestantisme / Kapitalisme Moden
• Merupakan fahaman yang dianuti oleh aliran agama kristian yang memisahkan diri daripada persatuan roman.
• Gerakan ini bertanggungjawab mengeluarkan Eropah dari kemunduran agama kristian ortodoks dan melahirkan kebangkitan kemajuan kapitalisme.
• Aliran ini menyatakan suatu penyatuan atau sintesis yang unik di antara kesungguhan menompok harta kekayaan dan sikap tidak mahu menggunakannya bagi tujuan keseronokan diri.
• Penompokan harta adalah nilai material dan aktiviti ekonomi manakala sikap tidak menggunakannya adalah nilaian rohani atau suatu aktiviti keagamaan (zuhud).
• Namun begitu, kerana terlalu menekankan kebendaan dan materialistik maka ia menenggelamkan ibadah-ibadah kerohanian yang cuba digarap.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...