Seulas Pinang

Blogger berpendidikan dari SM Izzuddin Shah, Ipoh (1987-1993). Lepasan Universiti al-Azhar Shibin el-Kom, Mesir (1993-1998). Berhasrat berkarya melalui penulisan ringkas, semoga diredhai dan diberkati Allah.

Tuesday, November 10, 2009

Reformasi Masyarakat Islam

Rata-rata umat Islam kini merasakan segala corak kemajuan yang berbentuk ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan lain-lain mestilah dirujuk kepada barat. Hasrat dan aspirasi sarjana-sarjana dan pemuka-pemuka barat sudah begitu ketara kini di negara kita.

Umat Islam kini seolah-olah cuai untuk memahami Islam secara mendalam. Kecuaian ini begitu jelas kerana terdapat suara-suara yang lantang berbicara mengenai Islam tetapi bercanggah dari ajaran itu yang sebenarnya. Umat Islam sesama sendiri mengkritik dan mencaci golongan-golongan mereka yang bergiat mengembangkannya dengan berbagai perkataan, helah dan sebagainya.

Masyarakat Islam Melayu boleh dibahagikan kepada empat peringkat. Mereka terdiri daripada :
1. Golongan Raja-raja dan bangsawan
2. Golongan politik dan intelek
3. Golongan pentadbir dan pekerja
4. Golongan rakyat biasa

Kesemua peringkat ini memainkan peranan yang penting dalam pembentukan masyarakat Islam. Dengan adanya peranan tersebut kita dapati satu kordinasi yang baik wujud dalam masyarakat.

Namun kesedaran wujud di kalangan masyarakat Islam agar pemikiran mereka perlu diubah atau direformasikan kepada matlamat hidup yang sebenar. Mereka mesti dikembalikan semula kepada ajaran al-Quran dan Islam yang sebenarnya. Pengembalian ini nanti diharapkan agar dapat menjadikan pimpinan, peraturan dan undang-undang hidup masyarakat benar-benar menuju kepada keredhaan Allah.

Masyarakat melayu Islam yang sedar ini adalah di kalangan peringkat kedua ini – politik dan intelektual. Mereka yang sedar dan insaf inilah yang dikenali sebagai golongan dakwah. Namun penyelewengan boleh juga berlaku di kalangan golongan ini juga.

Pedoman untuk umat Islam adalah jelas dan nyata. Kita mempunyai asas yang kukuh di dalam menyusun kehidupan iaitu al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.. Reformasi kita berasaskan kepada keduanya. Masyarakat melayu kini mempunyai tugas untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Allah… bukan untuk berpecah dan berbalah sesama mereka.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...